ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Kindergarten Meet & Greet

               โรงเรียนสารสาสน์เอกตราเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล ได้เข้าร่วมชมและมีส่วนร่วมในการเรียนและทำกิจกรรมกับบุตรหลานในงาน Kindergarten Meet & Greet ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 สำหรับระดับ KG.3 และวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 สำหรับระดับ KG.2 และ KG.1 ตามลำดับ ซึ่งในงานนี้ นอกจากผู้ปกครองจะได้สัมผัสการเรียน การฝึกร่างกาย และทำกิจกรรมรวมถึงเล่นเกมส์ต่างๆ ไปพร้อมกับนักเรียนแล้ว ยังได้ทราบถึงแนวทางการเรียนการสอน และชื่นชมผลงานต่างๆ ของนักเรียนอีกด้วย