ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

                เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดพิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม โดยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้ถวายพานพุ่มต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นมีการอ่านคำกลอนถวายพระพร และจบด้วยการร้องเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี