ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ถวายเทียนพรรษา

                เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะครูและตัวแทนนักเรียนจากระดับชั้น KG.3-Y.12 ได้เดินทางไปถวายเทียนพรรษาที่วัดไผ่เงินโชตนาราม และร่วมทำบุญถวายหลอดไฟ ปัจจัยสี่ รวมถึงปัจจัยจำนวน 11,901 บาทให้แก่พระสงฆ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

               นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 2,000 บาท และร่วมทำบุญบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง รวมถึงสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ต่อไป