ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

School Van Safety Measures : NC - KG.3

                เพราะความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียนสารสาสน์เอกตราจึงจัดกิจกรรม "School Van Safety and Incident Response Drill" สำหรับนักเรียนระดับ NC - KG.3 เพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่าหากติดอยู่ในรถควรปฏิบัติอย่างไร ซึ่งนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และทดลองปลดล็อคและเปิดประตู กดสัญญาณไฟฉุกเฉิน และกดแตรเพื่อขอความช่วยเหลือ การสาธิตและฝึกปฏิบัตินี้ดูแลโดยคุณครูและตัวแทนจากชมรมรถโรงเรียน