ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เทอม 1/2566

                เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดการซ้อมอพยพในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนให้รู้จักการปฐมพยาบาล มีความสามารถเบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงรู้เส้นทางการอพยพหนีไฟที่ถูกต้อง ซึ่งการซักซ้อมนี้มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีในกรณีเกิดเพลิงไหม้