ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

The Music Event Workshop at Bangkok University for Y.10-12

                สมาชิกชมรมดราม่าของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา และนักเรียน Y. 10-12 ได้เข้าร่วม "The Music Event Workshop" ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 กิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนได้คิด ลงมือทำ และเรียนรู้ พวกเขาได้ร่วมกันระดมความคิดและคอนเซปต์และได้นำเสนอหัวข้อเหล่านั้น สุดท้าย คือการเรียนรู้จาก workshop ซึ่งทักษะที่ได้ ไม่ใช่เพียงสำหรับกิจกรรมด้านดนตรีหรือการแข่งขันดนตรีเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนได้อีกด้วย