ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Educational Guidance Exhibition 2023

                เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นักเรียน Y.9-12 ได้รับข้อมูลเชิงลึกจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน จากในและนอกประเทศกว่า 39 สถาบัน ซึ่งมาออกบู้ทแนะนำสถาบันพร้อมตอบข้อสอบถามต่าง ๆ จากนักเรียนโดยตรง ในงาน Educational Guidance Exhibition ที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราจัดเป็นประจำทุกปี อีกทั้งนักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสอบ IELTS จาก British Council และ IDP ซึ่งเป็นผู้ทำการทดสอบดังกล่าว

               ในช่วงบ่าย ยังมีการสัมมนาจากคณะในต่าง ๆ ทั้งคณะสายวิทยาศาสตร์ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารธุรกิจ สถาปัตย์ และคณะในสายศิลปศาสตร์ เช่น อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นต้น เพื่อเปิดโลกในการเลือกศึกษาต่อของนักเรียน และมุ่งหวังว่าทุกคนจะเตรียมตัวพร้อมสำหรับอนาคตที่ต้องการ