ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน Y.1-2

                เพื่อนักเรียนของเรา จะได้ยิ้มสวยอย่างมั่นใจในสุขภาพปากและฟันที่ดี ในวันที่ 4 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จึงร่วมมือกับคลินิกทันตแพทย์จัดการตรวจสุขภาพปากและฟันให้กับนักเรียนระดับ Y.1 และ Y.2 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการรักษาสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย