ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การแสดงระดมทุนในวันแม่ โดย Ektra Drama club

                Ektra Drama Club มีบทบาทและร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนักเรียนและกิจการโรงเรียนมาโดยตลอด และในปีนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแคมเปญ Positive School รวมถึงแนวทางการศึกษาแบบ 6Cs ของโรงเรียน Ektra Drama Club จึงจัดการแสดงเพื่อระดมทุนในงานวันแม่ เพื่อหาทุนให้กับค่ายม.5 ขึ้นในวันที่ 17 และ 21 สิงหาคม 2566

               การระดมทุนครั้งนี้ สามารถรวบรวมทุนได้ถึง 12,336 บาท ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชมรม นับเป็นการกระทำความดีเพื่อสนับสนุนโครงการและเป้าหมายของโรงเรียน โดยเงินทุนที่ได้นี้ จะนำไปสมทบค่ายเพื่อทำการกุศลต่อไป