ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Open Morning Y.4 :2023

มาดู Presentation ของเด็ก ๆ ในกิจกรรม Open Morning Year 4 กันเถอะ!

               เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกประถม จัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียน Year 4 ซึ่งในกิจกรรม มี Presentation ของนักเรียนรวมถึงการแสดงผลงานศิลปะและงานฝีมือต่าง ๆ

               Presentation เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนแบบ CLIL (Content and Language Integrated Learning) ซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียน แบบที่นักเรียนจะได้ใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนปกติในห้อง ช่วยให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ วิธีเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมปลายของเรา จะเป็นการกำหนด "Theme" เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษภายใต้หัวข้อนั้น ๆ โดยไม่ใช่การเรียนหลักภาษาหรือท่องจำ เด็ก ๆ จะรู้สึกสนุกสนานกับการใช้ภาษา ทำให้ศักยภาพในการใช้ภาษาของทุกคนดียิ่งขึ้น

                และนี่คือผลสัมฤทธิ์ของการเรียนแบบ CLIL ของนักเรียน Year 4 ที่ได้แสดงความสามารถในกิจกรรม Open Morning เด็ก ๆ ของเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างลื่นไหลไม่สะดุด และเป็นธรรมชาติอย่างมาก

    Video

Y.4A

Y.4B

Y.4C


Y.4D

Y.4E

Y.4F