ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Art Exhibition 2023 : Silpa Bhirasri Day

               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดนิทรรศการรำลึกถึงศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ผู้ซึ่งเป็นบิดาแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยไทย

               นิทรรศการครั้งนี้ รวมเอากิจกรรมหลายอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของท่านศาสตราจารย์ ทั้งการแสดงดนตรี การนำเสนอชิ้นงานศิลปะที่สร้างสรรโดยนักเรียน และนิทรรศการศิลปะ แสดงผลงานของนักเรียนที่มี MI (Multiple Intelligences) ในด้านศิลปะ เช่น การถ่ายภาพ digital art และประติมากรรม เป็นต้น

               นักเรียน Y.3 - Y.9 ผลัดกันขึ้นชมนิทรรศการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิด จินตนาการ และค้นหาแรงบันดาลใจผ่านผลงานศิลปะ

V I D E O


Digital Art