ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Mock IELTS with IDP

               เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ร่วมกับสถาบัน IDP ได้จัดการสอบ Mock IELTS เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ Y.10-12 ซึ่งผลสอบออกมาน่าประทับใจ โดยจากนักเรียนที่เข้าร่วม 26 คน มีผู้ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 7.0 ถึง 4 คน และคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบทั้งหมดอยู่ที่ 6.0