ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

อบรมบุคลากรผู้ประกอบอาหาร "โรงเรียนห่วงใยเด็กไทยสุขภาพดี"

               วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ฝ่ายงานโภชนาการ ร่วมกับ บริษัท Nestlé Professional จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรผู้ประกอบอาหาร ในโครงการ "โรงเรียนห่วงใยเด็กไทยสุขภาพดี" พร้อมสาธิตเมนูอาหาร โดย เชฟโอ กฤษดา มาแนะนำและสาธิตเมนูอาหาร พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ทางโรงเรียนผู้เข้าอบรม ครูโภชนาการ และผู้ประกอบอาหาร