ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Ektra's Christmas Shows

    เมื่อวันที่ 18-21 ธันวาคม 2566
          ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัด Ektra's Christmas Shows ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งในปีนี้นักเรียนได้แสดงความสามารถทั้งร้อง เล่น และเต้นรำเช่นเคย

แผนก อนุบาล

รูปภาพเพิ่มเติม  


โดยคณะกรรมการได้ตัดสินรางวัล แบ่งตามแผนก และประเภทของรางวัลได้ดังนี้


KG Christmas Trophy Winners 2023

     Best Use of English Language:
KG1
The Three Little Pigs ,
  Miss Gay, Miss Nantiya and Miss Woranout

  KG1B
KG2
A Wish to be,A Christmas Tree,
  Miss Sylvia, Miss Sudarat and Tunchanok

  KG2C
KG3
Christmas is My Faovurite Time of the Year!
  Miss Aggy, Miss Somporn and Miss Chutarat

 KG3A:

     Most Overall Entertaining Show
KG1
The Wold and the Seven Little Sheep,
  Miss Aggy, Miss Somporn and Miss Chutarat

 KG1C
KG2
A Wish to be a Christmas Tree,
  Miss Mayenne, Miss Wansarin and Woranan

 KG2A
KG3
Merry Christmas, Mary Christmas!
  Miss Bern, Miss Nataporn and Miss Siriluk

 KG3B
Primary Christmas Trophy Winners

     Best Use of English:
Year 1 - 3
The Tale of theGingerbread Man,
  Miss Mercy and Miss Ratha

  Y1B
Year 4 - 6
The Sea Conquerors,
  Mr Hermi

  Y6A

     Most Creative:
Year 1 - 3
The Flight Before Christmas,
  Mr Erick and Miss Satini

  Y2B
Year 4 - 6
6B and Psalty's Christmas Calamity,
  Miss Rhenze

  Y6B:

     Most Entertaining Show
Year 1 - 3
Have You Seen My Little Lamb?
  Miss Kellen and Miss Sukanya

  Y2D
Year 4 - 6
The Christmas Multiverse:
  Mr Ben and Miss Kununya

  Y4A

     Best Overall Performance:
Year 1 - 3
Christmas in a Fairy Neverland,
  Mr Rodel and Miss Praweena

  Y2C
Year 4 - 6
The Alpine Wonderland,
  Mr Robert

  Y6C
Secondary Christmas Show Awards (Y.10 – Y.12) 2023

     Trophy ‘1’: Best use of English language
First place

  Y12B     ( 138 )
Second place

Y11A     ( 132 )
Third place

Y12A     ( 127 )

     Trophy ‘2’: Most creative & original show
First place

  Y12B     ( 140 )
Second place

Y12A     ( 132 )
Third place

Y11A     ( 127 )

     Trophy ‘3’: Best overall class performance
First place

  Y12B     ( 142 )
Second place

Y11A     ( 135 )
Third place

Y12A     ( 126 )

     Trophy ‘4’: Best teamwork – class & teacher
First place

  Y12B     ( 144 )
Second place

Y11A     ( 136 )
Third place

Y12A     ( 126 )

Christmas Show Awards (Y.7 – Y.9) 2023

     Trophy ‘1’: Best use of English language
First place

  Y9C     ( 135 )
Second place

Y9A     ( 124 )
Third place

Y7C     ( 116 )

     Trophy ‘2’: Most creative & original show
First place

  Y9C     ( 128 )
Second place

Y9A     ( 122 )
Third place

Y7B     ( 116 )

     Trophy ‘3’: Best overall class performance
First place

  Y9C     ( 128 )
Second place

Y9A     ( 124 )
Third place

Y8A     ( 116 )

     Trophy ‘4’: Best teamwork – class & teacher
First place

  Y9C     ( 129 )
Second place

Y9A     ( 125 )
Third place

Y9B     ( 115 )

Year levels – Times & Total Scores - 2023

     Overall score from all trophy categories (600)
  Year 7

  Y7A     ( 19:48 , 352 )

  Y7B     ( 13:09 , 437 )

  Y7C     ( 13:32 , 447 )


  Year 8

  Y8A     ( 17:00 , 432 )

  Y8B     ( 13:25 , 423 )

  Y8C     ( 10:33 , 450 )

  Year 9

  Y9A     ( 11:45 , 495 )

  Y9B     ( 16:56 , 455 )

  Y9C     ( 16:45 , 520 )

  Year 10

  Y10A     ( 12:49 , 452 )

  Y10B     ( 14:16 , 459 )

  Y10C     ( 16:06 , 424 )

  Year 11

  Y11A     ( 14:52 , 530 )

  Y11B     ( 18:30 , 466 )

  Y11C     ( 15:56 , 415 )

  Year 12

  Y12A     ( 34:23 , 511 )

  Y12B     ( 26:43 , 564 )

  Y12C     ( 38:30 , 446 )

  Y12D     ( 38:25 , 373 )