ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การอบรม Workshop หัวข้อ "Antibullying & Positive Schooling"

                  วันที่ 14 - 15 พ.ค. 2567 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดการอบรม Workshop หัวข้อ "Antibullying & Positive Schooling" โดย ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้กับคุณครูประจำชั้นระดับประถมและมัธยมของโรงเรียน และตัวแทนจากโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขต 2 กล่าวคือ สารสาสน์ วิเทศ สายไหม, สารสาสน์ วิเทศ รังสิต, สารสาสน์ วิเทศ พัชรมณฑล และ สารสาสน์ วิเทศ ปทุมธานี

                   โดยการอบรมนี้ จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Positive School ซึ่งครูจะได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติ และได้ระดมความคิดเกี่ยวกับหลากหลายหัวข้อ เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาการ Bully ในโรงเรียน เช่น "Bullying มีจริงหรือไม่" "Bullying: What When Where Why How?" "Antibullying" และ "The Helper" ซึ่งทั้งหมดเป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่ต้องหมั่นสังเกต พร้อมรับมือและให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกคนในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน และ ลดปริมาณขยะพลาสติกอีกด้วย