ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

                  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เครือโรงเรียนสารสาสน์ ได้จัดการอบรม Phonics สำหรับครูต่างชาติ ในหัวข้อ "Manuals for the New Phonics Textbooks" ให้กับครูชาวต่างชาติของโรงเรียนในเครือ ที่หอประชุมเพ็ญ พิบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ซึ่งหนังสือใหม่นี้พัฒนาโดยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โดยในการอบรมนี้ เพื่อให้การสอน Phonics ของครูชาวต่างชาติเป็นไปในทิศทางและคุณภาพเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนของโรงเรียนในเครือสารสาสน์