ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การแสดงดนตรีเพื่อแนะแนวการเลือกเครื่องดนตรีให้นักเรียนชั้น Y.4

                  ในวันที่ 20, 21 และ 29 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีเพื่อแนะแนวการเลือกเครื่องดนตรีให้นักเรียนชั้น Y.4

                 โดยกลุ่มสาระดนตรีของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะใช้แนวทางแนะนำเครื่องดนตรีที่ใช้เรียนในคาบปฏิบัติเครื่องดนตรี และการต่อยอดของเครื่องดนตรีที่นักเรียนเลือกเรียน ไปสู่วงต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 5 ฐาน คือ Symphonic Band, String Chamber, ดนตรีไทย, Chorus และ String Combo กิจกรรมดังกล่าวนอกจากครูดนตรีจะมาแนะนำเครื่องดนตรีแล้ว ยังมีนักเรียนรุ่นพี่มาร่วมสาธิตการเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ เพื่อให้แรงบันดาลใจกับรุ่นน้องในการเลือกเครื่องดนตรีที่ตนเองสนใจด้วย