ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การบริจาคเงินให้โรงพยาบาล

                  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ผู้แทนครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้นำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟ, ค่าแรงคนงาน และค่าประชาสัมพันธ์ออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 346,654 บาทจากการแสดงละครเวทีเพื่อการกุศลเรื่อง Maestro: “The Legacy Lives On" โดย Ektra Drama Club ร่วมด้วยรายได้จากการจัดการแสดงคริสต์มาสประจำปี 2566 อีกจำนวน 53,346 บาท ไปมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเลิศสิน และมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นจำนวนมูลนิธิละ 200,000 บาท รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 400,000 บาท

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาค่ะ