ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้อ "Math in the Environment"

                  ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในหัวข้อ "Math in the Environment" สำหรับนักเรียน Y.5-9 โดยเป็นการแข่งประเภททีม (ทีมละ 3 คน) ให้นักเรียนได้ทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ผ่านชุดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลกที่กำลังจะมาถึง