ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

วันงดสูบบุหรี่โลก

                  ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่ ซึ่งในกิจกรรม มีทั้งการให้นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับโทษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า นำไปสู่บทเรียนว่าบุหรี่ทั้งสองชนิดมีผลเสียกับร่างกายอย่างไรบ้าง นักเรียนยังได้ทดลองเกี่ยวกับภัยร้ายจากควันบุหรี่และกลิ่นของบุหรี่ไฟฟ้า โดยใช้ถ่านและน้ำหอมอโรม่าเป็นตัวอย่างในการสาธิต

                    นอกจากนั้น ครูต่างชาติยังได้สอนภาษามือ ASL (American Sign Language) คำว่า "หยุดสูบบุหรี่" รวมถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ให้กับนักเรียนอีกด้วย คุณครูยังขอให้นักเรียนกลับไปที่บ้าน และบอกกับคนในครอบครัวเรื่องวันงดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวอีกด้วย