ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Kindergarten Meet & Greet

โรงเรียนสารสาสน์เอกตราจัดกิจกรรม "Kindergarten Meet & Greet" เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และทีมครูอนุบาลของโรงเรียน

                    โดยในวันแรกคือวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เป็นรอบของนักเรียนและผู้ปกครองจากห้อง KG.1A, KG.2A และ KG.3A ซึ่งผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนเช่น Fun with Phonics และกิจกรรมศิลปะงานประดิษฐ์สิ่งของ รวมถึงเกมส์การเคลื่อนไหวร่างกาย                   วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นวันที่สองของกิจกรรม ซึ่งเป็นรอบของห้อง KG.1B, KG.2B และ KG.3B เช่นเดียวกับวันแรก ผู้ปกครองได้พูดคุยกับครูประจำชั้นรวมถึงครูผู้เชี่ยวชาญด้าน Phonics ศิลปะและการเกมส์ และได้ทำกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกับบุตรหลานของตน

รูปภาพเพิ่มเติม  

                   ส่วนในวันสุดท้าย คือวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เป็นรอบของห้อง KG.1C, KG.2C และ KG.3C เช่นเดียวกับสองวันแรก ผู้ปกครองได้พูดคุยกับคุณครูจากแผนกอนุบาล และคุณครูวิชาพิเศษต่างๆ ปิดท้ายด้วยการให้ผู้ปกครองทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ ทั้ง Phonics ศิลปะ และ P.E.

รูปภาพเพิ่มเติม