ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การแข่งขันรายงานข่าวภาษาอังกฤษ

                  เมื่อวันที่ 29 และ 31 พฤษภาคม 2567 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดการแข่งขันรายงานข่าวภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน Y.7-9 (แข่งขันแบบทีม โดยมีทีมละ 2 คน) และการกล่าวสุทรพจน์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน Y.10-12 ในหัวข้อ "ภาวะโลกเดือด" ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ การแข่งนี้มีเป้าหมายในการเสริมสร้าง MI ของนักเรียนด้าน Word Smart และอยู่ภายใตั Theme หลัก "สิ่งแวดล้อม"