ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 นักดนตรีวงเอกตราออเคสตรา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้แสดงมินิคอนเสิร์ต Willpower Mini Concert 2023 และแสดงศักยภาพอันโดดเด่นของทุกคนผ่านเสียงเพลง

 

Willpower Mini Concert

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ฝ่ายงานโภชนาการ ร่วมกับ บริษัท Nestlé Professional จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรผู้ประกอบอาหาร ในโครงการ "โรงเรียนห่วงใยเด็กไทยสุขภาพดี" พร้อมสาธิตเมนูอาหาร

 

อบรมบุคลากรผู้ประกอบอาหาร

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ร่วมกับสถาบัน IDP ได้จัดการสอบ Mock IELTS เพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ Y.10-12

 

Mock IELTS with IDP

ในวันที่ 19 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดการฉลอง "วันอนุบาลแห่งสารสาสน์" ให้กับนักเรียนระดับอนุบาลทุกคน เด็ก ๆ ได้เล่นสนุกพร้อมได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

 

Kindergarten Day! วันอนุบาลแห่งสารสาสน์

ในวันที่ 19 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดงาน "วันแห่งความกตัญญูโลก" (World Gratitude Day) พร้อมกันกับ "วันศรีสารสาสน์"

 

World Gratitude Day & วันศรีสารสาสน์ 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดนิทรรศการรำลึกถึงศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ผู้ซึ่งเป็นบิดาแห่งวงการศิลปะร่วมสมัยไทย

 

Art Exhibition 2023 : Silpa Bhirasri Day

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกประถม จัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียน Year 4

 

Open Morning Y.4

Ektra Drama Club มีบทบาทและร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนักเรียนและกิจการโรงเรียนมาโดยตลอด และในปีนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแคมเปญ Positive School

 

การแสดงระดมทุนในวันแม่ โดย Ektra Drama club

เพื่อนักเรียนของเราจะได้ยิ้มสวยอย่างมั่นใจในสุขภาพปากและฟันที่ดี ในวันที่ 4 กันยายน 2566 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จึงร่วมมือกับคลินิกทันตแพทย์จัดการตรวจสุขภาพปากและฟัน

 

การตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน Y.1-2

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นักเรียน Y.9-12 ได้รับข้อมูลเชิงลึกจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน จากในและนอกประเทศกว่า 39 สถาบัน

 

Educational Guidance Exhibition 2023

สมาชิกชมรมดราม่าของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา และนักเรียน Y. 10-12 ได้เข้าร่วม "The Music Event Workshop" ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

The Music Event Workshop @BU

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดการซ้อมอพยพในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนให้รู้จักการปฐมพยาบาล มีความสามารถเบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

 

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

เปิดประตูสู่แผนกอนุบาลของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กับกิจกรรม Kindergarten Open Morning ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ในสามวันนี้

 

Kindergarten Open Morning

ในทุกวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีถือเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ให้ความสำคัญกับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนเสมอมา ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อหลากหลายกิจกรรม ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจแตกต่างกัน

 

การแนะแนวการศึกษาต่อ

นอกจากด้านวิชาการ ดนตรี หรือศิลปะ กีฬาก็เป็นอีกหนึ่ง MI ที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราสนับสนุนเวทีให้นักเรียนที่มีใจรักได้แสดงความสามารถ

 

การประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโรงเรียน

ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรมในวันดังกล่าวโดยมุ่งหวังถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในอนาคต

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก

เพราะความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง โรงเรียนสารสาสน์เอกตราจึงจัดกิจกรรม "School Van Safety and Incident Response Drill"

 

School Van Safety Measures

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ และมีความสำคัญอย่างมากสำหรับชาวไทย เพื่อให้นักเรียนของเราได้มีความรู้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแค่ด้านภาษาเท่านั้นแต่รวมถึงวรรณคดี บทร้อยกรอง บทเพลง

 

วันภาษาไทย

สุขภาพที่ดีของนักเรียนคือเป้าหมายหนึ่งของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้มีการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ อยู่เป็นระยะ

 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 แผนกอนุบาล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดกิจกรรม Say Hello to Primary สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้น KG.3

 

Say Hello to Primary 2023

12 Play and Learn มาเรียนรู้พร้อมกับเล่นสนุกไปด้วยกันดีกว่า! นักเรียนอนุบาลของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา มีกิจกรรมสนุกๆ มากมายที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะต่างๆ ผ่านการละเล่น

 

เสริมทักษะระดับอนุบาล

เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ Multiple Intelligences เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรม Culinary Arts and Bartending workshop

 

Culinary Arts and Bartending workshops

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนสำหรับปีการศึกษา2566

 

การเลือกตั้งสภานักเรียน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะครูและตัวแทนนักเรียนจากระดับชั้น KG.3-Y.12 ได้เดินทางไปถวายเทียนพรรษาที่วัดไผ่เงินโชตนาราม และร่วมทำบุญถวายหลอดไฟ ปัจจัยสี่

 

ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดพิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

โรงเรียนสารสาสน์เอกตราเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล ได้เข้าร่วมชมและมีส่วนร่วมในการเรียนและทำกิจกรรมกับบุตรหลานในงาน Kindergarten Meet & Greet

 

Kindergarten Meet & Greet

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมสำหรับทีมครูชาวต่างชาติระดับอนุบาลเพื่อเรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ในการเรียนรู้

 

Webinar

ในวันที่ 13-16 มิถุนายน 2566, นักเรียนชั้น Year 10 ได้เป็นผู้นำแคมเปญ Anti-bullying ภายในโรงเรียน ผ่านการนำเสนอโปสเตอร์แบบต่างๆ

 

Anti-bullying Campaign

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

 

การประชุมชมรมรถโรงเรียนประจำปี

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนครูได้จัดพิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี

ในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรมเกี่ยวสำหรับนักเรียนระดับ Year 1-6

 

วันงดสูบบุหรี่โลก Year 1-6

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรามุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติ

 

การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันถวายปีการศึกษาและกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีแด่แม่พระนักบุญมารีอา และนักบุญ ยอห์น บอสโก เพื่อการ ปกป้องรักษาคุ้มครองคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

 

กิจกรรมวันถวายปีการศึกษาและกิจกรรมวันไหว้ครู