ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ในวันที่ 20, 21 และ 29 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีเพื่อแนะแนวการเลือกเครื่องดนตรีให้นักเรียนชั้น Y.4

 

แนะแนวการเลือกเครื่องดนตรี Y.4

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เครือโรงเรียนสารสาสน์ ได้จัดการอบรม Phonics สำหรับครูต่างชาติ ในหัวข้อ "Manuals for the New Phonics Textbooks"

 

การอบรม Phonics สำหรับครูต่างชาติ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกมัธยม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้น Y.7 และ Y.10 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน

 

Parent Meeting for Y.7 and Y.10

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยทั้งสองวัน นักเรียนได้รับความรู้ทั้งจากวิทยากรภายนอกและบุคคลากรภายในโรงเรียน ในหัวข้อต่าง ๆ

 

ค่ายพัฒนาศักยภาพ Y.10

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมการแนะแนววิชาเลือก (Option) สำหรับนักเรียนชั้น Y.10 ซึ่งมีคุณครูผู้สอนหลากหลายวิชา

 

แนะแนววิชาเลือก (Option) Y.10

วันที่ 14 - 15 พ.ค. 2567 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดการอบรม Workshop หัวข้อ "Antibullying & Positive Schooling" โดย ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

การอบรม Workshop

ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Year 6 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน

 

การประชุมผู้ปกครอง Year 6