ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนสำหรับปีการศึกษา2566

 

การเลือกตั้งสภานักเรียน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะครูและตัวแทนนักเรียนจากระดับชั้น KG.3-Y.12 ได้เดินทางไปถวายเทียนพรรษาที่วัดไผ่เงินโชตนาราม และร่วมทำบุญถวายหลอดไฟ ปัจจัยสี่

 

ถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดพิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

โรงเรียนสารสาสน์เอกตราเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล ได้เข้าร่วมชมและมีส่วนร่วมในการเรียนและทำกิจกรรมกับบุตรหลานในงาน Kindergarten Meet & Greet

 

Kindergarten Meet & Geet

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมสำหรับทีมครูชาวต่างชาติระดับอนุบาลเพื่อเรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ในการเรียนรู้

 

Webinar

ในวันที่ 13-16 มิถุนายน 2566, นักเรียนชั้น Year 10 ได้เป็นผู้นำแคมเปญ Anti-bullying ภายในโรงเรียน ผ่านการนำเสนอโปสเตอร์แบบต่างๆ

 

Anti-bullying Campaign

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

 

การประชุมชมรมรถโรงเรียนประจำปี

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนครูได้จัดพิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี

ในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดกิจกรรมเกี่ยวสำหรับนักเรียนระดับ Year 1-6

 

วันงดสูบบุหรี่โลก Year 1-6

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรามุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติ

 

การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันถวายปีการศึกษาและกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีแด่แม่พระนักบุญมารีอา และนักบุญ ยอห์น บอสโก เพื่อการ ปกป้องรักษาคุ้มครองคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

 

กิจกรรมวันถวายปีการศึกษาและกิจกรรมวันไหว้ครู