Ektra Alumni - เรื่องเล่าศิษย์เก่า

Contact Us: admin@ektra.ac.th

พญ.ชนิดา อึ้งอักษรไพโรจน์ (จอย)

สารสาสน์เอกตรารุ่นที่ 4 (ประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)

   การศึกษา :

       พ.ศ. 2546 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       พ.ศ. 2547-2552 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสม = 3.66 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
       พ.ศ. 2556 ประกาศนียบัตรตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (Diploma course in Dermatology and Dermatosurgery) สถาบันโรคผิวหนัง (แพทย์ผิวหนัง)

   ประวัติการทำงาน :

       พ.ศ. 2553-2555 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
       พ.ศ. 2557 แพทย์ผู้ช่วยวิจัยสาขาตจวิทยา (Research Fellow in Dermatology) ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ช่วยวิจัยสาขาผิวหนัง)
       พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน แพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง)

   รางวัลและความภาคภูมิใจ :

ด้านการศึกษา
       • เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       • คะแนนสูงสุดอันดับ 1 รายวิชา การดูแลสุขภาพองค์รวม ปีการศึกษา 2551
       • ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ของ
           - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
           - โรงเรียนมาแตร์ เดอี พ.ศ. 2545
           - Saint Gabriel’s college พ.ศ. 2545
           - กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่ 2 พ.ศ. 2544
ด้านสังคม
       • เข้าร่วมรับโทรศัพท์ตอบปัญหาสุขภาพ ในรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2558 ทางสถานีวิทยุกองทัพบก
       • รางวัล “ผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ กตัญญู ประหยัด เสียสละ และมารยาทงาม” ของชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (โคเออร์) ปีการศึกษา 2545
       • เข้าร่วมโครงการ “ชมรมอาสาสมัครด้านสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2544 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ด้านกิจกรรม
       • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันว่ายน้ำประเภทผลัดฟรีสไตล์ 4x25 เมตร ในงานกีฬาสีประจำปี 2557 โรงพยาบาลศิริราช
       • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวิ่งกรีฑาประเภทผลัด 4x400 เมตร ในงานกีฬาสีประจำปี 2557 โรงพยาบาลศิริราช
       • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาแชร์บอล ในกีฬาสี่เส้าประจำปีการศึกษา 2547
       • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ในกีฬาสี่เส้าประจำปีการศึกษา 2547
       • เชียร์ลีดเดอร์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2547
       • เชียร์ลีดเดอร์ ในงานกีฬาสีโรงเรียน พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545
       • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดประดิษฐ์กระทง “ประเภทความคิดสร้างสรรค์” ปีการศึกษา 2543
       • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคัดสปีดบอล ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2543
       • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเต้นแอโรบิค ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2541

   ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน :

       ในช่วงเวลาที่เรียนที่เอกตราตั้งแต่ ประถมศึกษาปีที่ 3 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นช่วงเวลาที่ดีมากค่ะ ตอนนั้นเอกตราเพิ่งเปิดใหม่ บรรยากาศในการเรียนค่อนข้างอบอุ่นมากค่ะ มีทั้งคุณครูไทยและต่างชาติที่ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด มีเพื่อนที่ดี ที่เรียนด้วยกันประมาณ 30 คน ถึงแม้บางคนอาจแยกย้ายไปเรียนที่ต่างๆ บางคนก็เรียนด้วยกันจนจบมัธยมปลาย แต่ก็ยังไปมาหาสู่กันเป็นประจำ นอกจากด้านการเรียน โรงเรียนแห่งนี้สอนให้ดิฉันรู้จักการทำกิจกรรมต่างๆ ฝึกฝนการเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีค่ะ เป็นการฝึกประสบการณ์ รวมทั้งเป็น portfolio ที่ดีในการสมัครเรียนต่อหรือทำงาน โดยสรุปดิฉันได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ดีมากจากโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ ไม่ว่าใครจะถามว่าดิฉันจบจากโรงเรียนอะไร ดิฉันสามารถตอบทุกคนได้อย่างภาคภูมิใจว่า จบจากโรงเรียนสารสาสน์เอกตราค่ะ

   สิ่งที่อยากจะบอกถึงน้องๆ :

       น้องๆ ได้เรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุดในความคิดของพี่ค่ะ ขอให้น้องๆตั้งใจเรียน เชื่อฟังคุณครู และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างเต็มที่ สิ่งที่น้องๆทำในวันนี้ จะเป็นประโยขน์แก่ตัวน้องเองในอนาคตค่ะ