Ektra Alumni - เรื่องเล่าศิษย์เก่า

Contact Us: admin@ektra.ac.th

นายชัชวุฒิ ปทุมนากุล (ต๊าต)

สารสาสน์เอกตรารุ่นที่ 8 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6)

   การศึกษา :

       มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

   ประวัติการทำงาน :

       • Operation manager and Head Chef อยู่ 1 ปีครึ่ง จึงออกมาทำร้านของตัวเองประมาณ 1 ปีครึ่งเช่นกัน แต่ด้วยทำเล และเศรษฐกิจขณะนั้น ทำให้ตัดสินใจขายร้านไป
       • อาจารย์สอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยร่วมกับ สถาบันวาแตล ของฝรั่งเศส ในตำแหน่ง Assistance Instructor Kitchen / F&B

   รางวัลและความภาคภูมิใจ :

       • ปี 2010 : รายการ Cruises of the world cooking contest team of 4 2010 ของ TICC การแข่งครั้งนี้ เป็นการทำอาหาร 4 คอร์ส สำหรับ 50 คน ใช้เวลาแข่งขัน 6 ชั่วโมง โดยแข่งเป็นทีม ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
       • ปี 2010 : รายการ Pasta free style cooking contest individual 2010 การแข่งครั้งนี้ ได้ทำอาหาร 4 จาน ภายในเวลา1 ชั่วโมง ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
       • ปี 2011 : รายการ Thailand National Culinary Team Selection /Junior Chef Category 2011 ได้ไปแข่งคัดเลือกเข้าทีมชาติ ของ Thailand Culinary Academy ซึ่งรับรุ่นละ 3 คน และผมได้คะแนนสูงสุดเป็น อันดับที่ 3
       • หลังจากนั้นได้ไปแข่งขันที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ในนาม ทีมชาติไทย ในปีนั้นประเทศไทย ชนะถ้วยรางวัล คะแนนรวมของทุกๆรายการ เป็น Best Overall Team 2011 ของปีนั้นไปครอง
       • Professional Chef ได้รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการที่ชื่อว่า East Meet West Free Style Cooking Contest อาหาร 4 คอร์ส คอร์ส ละ 3 จาน ภายในเวลา2 ชั่วโมง และได้พานักศึกษาไปแข่งในรายการของ ทิพรส ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งพร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท


   ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน :

       การเรียนที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ทำให้ผมได้เรียนรู้ระบบการเรียน ทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษ ได้ใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่เสมอ ซึ่งเราสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกค์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตั้งแต่ช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยจนกระทั่งทำงาน

       เรียนที่เคยทำคือ เป็น รองประธานนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม และได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ลดความรุนแรง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงเป็นประธานกีฬาสี สีเหลืองประจำปีนั้นด้วย นอกจากนี้ยังเข้าร่วมค่ายต่างประเทศกับทางโรงเรียน ซึ่งเป็นค่ายช่วงปิดภาคเรียน ที่ได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนในประเทศนั้นๆรวมถึงท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญต่างๆ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจได้ออกไปเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

   สิ่งที่อยากจะบอกถึงน้องๆ :

       จงตั้งใจทำในสิ่งที่ใจรัก และอยากจะทำ ด้วยความซื่อสัตย์ ขอให้ทุกวันทำงาน คือการสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนในสังคมครับ