Ektra Alumni - เรื่องเล่าศิษย์เก่า

Contact Us: admin@ektra.ac.th

นายโชคดี รังสิวัฒกพงศ์

สารสาสน์เอกตรารุ่นที่ 5 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)

   การศึกษา :

       ปริญญาโท สาขา International Management จาก University of Exeter ประเทศอังกฤษ

   รางวัลและความภาคภูมิใจ :

       ผมจบปริญญาโท สาขา International Management จาก University of Exeter ประเทศอังกฤษ โดยได้ Distinction การได้ Distinction คือการจบโดยได้คะแนนเฉลี่ยเกิน 70% ครับ

   ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน :

       ประทับใจที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีๆ มีครูและเพื่อนๆที่ช่วยกันนำพาไปในทางที่ดี และมีครูที่สนับสนุนให้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียนแต่ละคนชื่นชอบ กิจกรรมที่ชอบ คือ กีฬาสี เพราะนอกจากได้เล่นกีฬาที่ชอบ ได้แสดงความสามารถแล้ว เมื่อถึงเวลาต้องทำหน้าที่จัดงานบ้าง เราจะได้เรียนรู้การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ การทำงานร่วมกับคนอื่น และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

   สิ่งที่อยากจะบอกถึงน้องๆ :

       อยากฝากให้น้องๆ ระลึกเสมอว่า ตั้งแต่เกิดมาทุกคนมีหน้าที่ของตัวเอง ที่ต้องรับผิดชอบ ให้ถามตัวเองเสมอๆว่าเราทำหน้าที่ของตัวเองในวันนี้ได้เต็มที่แล้วหรือยัง ถ้าได้ทำด้วยความตั้งใจอย่างสุดความสามารถแล้ว รับรองผลออกมาอย่างไร เราจะไม่เสียใจกับมันเลย ข้อคิดนี้ นำไปใช้ได้กับทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของครู เป็นคนที่รับผิดชอบผลจากการกระทำ ที่มีต่อสังคม และคนรอบข้าง