Ektra Alumni - เรื่องเล่าศิษย์เก่า

Contact Us: admin@ektra.ac.th

นางสาวผกามาศ วัฒนะจิตโกศล

สารสาสน์เอกตรารุ่นที่ 2 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)

   การศึกษา :

       • ปริญญาตรี: หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       • ปริญญาตรี: หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 65 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

   ประวัติการทำงาน :

       ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากฎหมาย / ทนายความธุรกิจส่วนตัว เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้ทั้งลูกความไทย และต่างชาติ ทำธุรกิจส่วนตัว เป็นวิชาชีพอิสระ ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร นอกจากตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด แล้วผลที่ได้ ก็คือความภาคภูมิใจในตัวเอง

   ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน :

       โรงเรียนอบอุ่นมาก ครูเอาใจใส่ สิ่งแวดล้อมดี เมื่อคิดย้อนกลับไป ก็จะยิ้มได้ทุกครั้ง ครูให้โอกาสหลายอย่างให้ได้แสดงความสามารถที่มี ได้เต้น ได้ร้องเพลง ได้ทำในสิ่งที่ชอบ แต่ปกติไม่กล้าทำ ครูทำให้ได้รู้ว่าตัวเองมีค่า มีความสามารถ ทำให้ภูมิใจ และรักตัวเองมากขึ้น

       ด้านวิชาการ / การดูแล เอาใจใส่ / โอกาสในการเรียนรู้นอกเหนือจากห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ ชมรม / กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ล้วนสัมผัสได้ว่า ครูรักและใส่ใจนักเรียนจริงๆ อบอุ่นเหมือนบ้าน ได้ทำกิจกรรม ได้ใช้ความสามารถที่มี ก็เพราะครูให้โอกาส จากที่เคยเป็นเด็กขี้อาย ไม่กล้าทำอะไร ก็กล้าแสดงออกมากขึ้น ตอนอยู่ ม. 1 ที่เข้ามาเรียนปีแรก ม.บุษรารัตน์ เป็นครูประจำชั้น ได้ให้โอกาสมากมายตลอดมา และเป็นคนที่ทำให้ผกามาศ พยายามหาวิธีเรียนรู้ที่จะวาดรูปให้สวย เพื่อใช้ทำ R.C.W. (Reflection Creative Writing) และหลังจากนั้นเรื่อยมา ก็กลายเป็นคนวาดรูปได้ ถึงแม้จะไม่เก่ง ขนาดเป็นนักวาดรูป แต่ก็พอจะวาดแล้วดูสวย น่ารัก คนที่ได้เห็นก็ต่างชม

       ระหว่างที่เรียน ก็อบอุ่น สบายใจ ตอนเข้าเรียนใหม่ๆ ยังปรับตัวไม่ได้ เพราะเป็นคนปรับตัวยาก แต่ด้วยความที่ได้รับ ความรักความเอาใจใส่ และการให้โอกาสจากครู ทำให้ผกามาศรู้จักตัวเองมากขึ้น เห็นคุณค่าของตัวเอง และมั่นใจในตัวเองมากขึ้น จนกระทั่งค่อยๆเติบโต รู้จักชีวิต และกล้าที่จะอยู่ในสังคมต่อไปด้วยความเคารพในตัวเอง ซึ่งทำให้เราก้าวต่อไปในแต่ละขั้นของชีวิตได้อย่างแข็งแรง

   สิ่งที่อยากจะบอกถึงน้องๆ :

       อยากให้น้องๆเป็นเด็กดี เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครู อยากให้ใช้เวลาในโรงเรียนให้คุ้มค่าที่สุด เพราะชีวิตในรั้วโรงเรียน คือช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดแล้ว ไม่มีการแก่งแย่ง ไม่มีการแข่งขันแบบไม่จริงใจ ขอให้เก็บเกี่ยวช่วงเวลานี้ให้ดีที่สุด เพราะมันจะเป็นความทรงจำดีๆ ที่จะช่วยหล่อเลี้ยงเราต่อไป เมื่อออกไปสู่สังคมข้างนอก