Ektra Alumni - เรื่องเล่าศิษย์เก่า

Contact Us: admin@ektra.ac.th

น.ส. อัญญพร ซื่อพัฒนะพันธ์ (มายด์)

สารสาสน์เอกตรารุ่นที่ 12 (ประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)

   การศึกษา :

       ระดับปริญญาตรี จากคณะอักษรศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ความภาคภูมิใจ :

       ได้รับทุนการศึกษาคือส่วนลดค่าเทอม 40% ตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเลือกจากคุณครูหลายๆท่านเพราะมีความประพฤติดีและเกรดเฉลี่ยที่เหมาะสม เป็นโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของประเทศไทยที่มีคุณครูต่างชาติมากมายหลากหลายเชื้อชาติ รวมทั้งคุณครูส่วนใหญ่ก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสนใจภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ ตอนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จึงไปสอบและได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ไปประเทศนิวซีแลนด์ 1 ปี และเลือกที่จะเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติระดับมหาวิทยาลัยและสามารถสอบแข่งขันเข้าไปเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ ตอนอยู่ปี 4 ก็ได้สอบไปทำงานที่ Walt Disney World รัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3 เดือนพอจบมาก็กลับไปสอบและได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน 1 ใน 3 ของประเทศไทยไปทำงานที่ Walt Disney World เป็นเวลา 1 ปี ในตำแหน่ง Thailand Cultural Representative

       แม้ว่าเอกตราจะมีกฎระเบียบมากมายตั้งแต่ทรงผม การแต่งกาย และ การเรียนซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะคิดว่ามันมากไปแต่พอออกมาใช้ชีวิตนอกรั้วโรงเรียน ก็ทำให้เราเป็นคนที่มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ของตัวเองและมีความอดทนมากด้วยเช่นกัน

   ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน :

       ความทรงจำที่ดีมากมายทั้งคุณครูและเพื่อนที่แม้จะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะแยกย้ายกันไปเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ก็ยังติดต่อกันตลอด เป็นเพราะโรงเรียนมักจะมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันเสมอ ที่ทำให้เรารักและยังสามัคคีกัน เช่นการไปเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมพวกนี้ทำให้เรารู้ว่าคนที่ยอมเหนื่อยและสู้ไปพร้อมกับเราก็คือเพื่อนของเรารวมทั้งคำแนะนำและการดูแลของคุณครูหลายๆ ท่าน

   สิ่งที่อยากจะบอกถึงน้องๆ :

       พี่อยากให้น้องหาตัวเองให้เจอว่าอยากทำอะไรหรือเป็นอะไรในอนาคต มีการวางแผนชีวิตของตัวเองและมีความเชื่อมั่นว่าน้องจะไปให้ถึงฝันนั้นได้ เหมือนที่ Walt Disney กล่าวไว้ “If you can dream it, you can do it”