Ektra Alumni - เรื่องเล่าศิษย์เก่า

Contact Us: admin@ektra.ac.th

นายวรพัฒน์ ภูริปัญญวานิช (พัฒน์)

สารสาสน์เอกตรารุ่นที่ 10 (อนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6)

   การศึกษา :

       • ปริญญาตรี สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
       • ปริญญาโท สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ประวัติการทำงาน :

       ปัจจุบันเป็นครูสอนดนตรี แผนกมัธยม โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

   ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน :

       ผมประทับใจคุณครูที่คอยสนับสนุนการเล่นดนตรีซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชอบ ได้เล่นดนตรีในวง Symphonic band กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่โรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น และมีการส่งไปแข่งขันภายนอก ทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพและเสริมประสบการณ์ได้อย่างดี

       ส่วนในเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ การนำเอาไปใช้จริงด้วยการสื่อสารกับครูชาวต่างชาติทุกๆวัน โดยที่มีครูไทยคอยสอนเรื่องแกรมม่าด้วย เป็นประสบการณ์ที่ดีมากและทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน เขียน ฟัง และพูด ได้เป็นอย่างดีครับ

   รางวัลและความภาคภูมิใจระหว่างเรียนที่เอกตรา :

       • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สี่ รายการ Asian Symphonic Band Competition 2007
       • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง รายการ Asian Symphonic Band Competition 2008
       • ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand International Wind Ensemble Competition 2009

       ผมมีโอกาสได้กลับมาทำงานในโรงเรียนที่เคยเรียนมาตลอด 13 ปี ทำให้ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างจากสมัยตอนเป็นนักเรียน ได้เห็นถึงความลำบาก ความใส่ใจของครูที่มีต่อนักเรียน และทำให้รู้ว่าการเป็นครูไม่ใช่เรื่องง่ายๆ จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน นอกจากนั้น รู้สึกภูมิใจเวลาเห็นนักเรียนที่ผมสอน มีการพัฒนา มีทักษะมากขึ้น และเติบโตขึ้นไปในทางที่ดีครับ

   สิ่งที่อยากจะบอกถึงน้องๆ :

       อยากให้น้องๆทุกคนใช้เวลาที่อยู่ในโรงเรียนให้คุ้มค่า เวลามันผ่านไปรวดเร็วกว่าที่น้องๆคิด ไม่ต้องรีบอยากจะเป็นผู้ใหญ่ หรือรีบจบจากโรงเรียน แต่จงใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ แม้ว่าจะพลาดก็ยังสามารถแก้ไขได้ และพยายามค้นหาตัวเองให้เจอ รู้ว่าตัวชอบอะไร ถนัดอะไร และเก่งอะไร เพื่อที่จะสามารถเดินไปตามความฝันของน้องๆได้ครับ