Ektra Showcase

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Thailand Music Contest 2017 (TMC 2017)

ด.ญ.ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์

นักเรียนชั้น Yr.2C

          ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน โดยการแสดง Ukulele + Vocal ในรุ่นอายุ 4-6 ปี จากรายการ Thailand Music Contest 2017 (TMC 2017) ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park @Central World เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ผู้ปกครอง ด.ญ.ณัฐฐ์ภศา ตั้งวิวัฒน์วงศ์ Yr.2C