ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Creative AI Camp

ขอแสดงความยินดีกับ

นายพิชญภัทร วารีวนิช, Year 11A

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันนำเสนอไอเดีย ในหัวข้อ "Silver Age" เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24

     โดยนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 คน จากผู้เข้าสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ จำนวน 400 คน ให้เข้าร่วมโครงการ Creative AI Camp 2020 "The Future of AI: The Future of the World" จัดโดย สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 4 เมษายน 2564