ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดี และภาคภูมิใจ กับ

น.ส.พิชญธิดา ตั้นสถาพรชัย Yr.11B และ
น.ส.ปารณีย์ อัครเลิศรัฐกร Yr.11B

    แสดงความสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "ASEAN and Thailand Towards Post-COVID-19 Recovery and Resilience" จัดโดย สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

ปีการศึกษา : 2564
Category : ผลงานนักเรียน