ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

The “IMKA” International Internet Music & Dance Competition

ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ช.กวิน เนหะมีย์, Yr.7B

ที่คว้ารางวัล 1st Prize จากการแข่งขันขับร้องเพลง ในรายการ...The “IMKA” International Internet Music & Dance Competition, 2021 ในเดือน พฤษภาคม 2564 จากเมืองซาราเยโว ประเทศบอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา