ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การแข่งขันความสามารถทางด้านดนตรี

ขอแสดงความยินดี และภาคภูมิใจกับ

ด.ญ.ไอริณรักษ์ ลิ้มพิริยะภาณิน Yr.5A

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันความสามารถทางด้านดนตรี ในรายการต่างๆ ดังนี้
1. รายการ Sugree Charoensook International Music Competition Edition 2021. ประเภท woodwind in Class A. ได้รับรางวัล Rising Star Prize. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 จัดโดย Sugree Charoensook International Music Competition
2. รายการ "Young Artist Music Contest Woodwind and Brass Class B" ได้รับรางวัล "3rd Prize" เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จัดโดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. รายการ Trinity Awards Thailand 2020 : Thailand's Third Highest Marks in 2020. Interim Digital Session Piano Grade 4 จัดโดย ตัวแทนศูนย์สอบทรินิตี้คอลเลจลอนดอนประเทศไทย
4. รายการ The 8th Hong Kong International Youth Performing Arts Festival : Thailand Preliminary Round ได้รับรางวัล Silver Prize In Saxophone - Junior Class A Category เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จัดโดย Member of the Alink - Argerich Foundation
5. รายการ Thailand Preliminary of Singapore International Piano Competition 2020. ประเภท Class B - Children Award ได้รับรางวัล Medal Silver. เมื่อ เดือนพฤศจิกายน 2562 จัดโดย Singapore International Piano Competition
6. รายการ The 5th Trinity National Youth Piano Competition. Part of the Music Learning Fest 2018. Junior Category. For young pianists under 8 years of age. เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 จัดโดย Trinity College London