ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การประกวดภาพ Portrait ครั้งแรกของประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ

น.ส.กิริณี วรรณวาทกุล Yr.11A

    ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Portrait Prize ณ River City Bangkok ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 7 ธันวาคม 2564 จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพ Portrait ครั้งแรกของประเทศไทย ในรายการ RCB PORTRAIT PRIZE 2021 ถือเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากการได้ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้

หมายเหตุ : ผลงานส่งประกวดเป็นการประกวดระดับศิลปินทั่วไป ไม่ได้จำกัดกลุ่ม และอายุ ต้องเป็นงานจิตรกรรม ภาพวาด Portrait ที่วาดขึ้นมาจากแบบที่มีชีวิต ศิลปินรู้จักกับบุคคลผู้นั้น

ปีการศึกษา : 2564
Category : ผลงานนักเรียน