ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

โครงการทูตสันติภาพ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลจากโครงการทูตสันติภาพ
       เพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์การสันติภาพโลก จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (แบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23 - 24 และ 31 ก.ค. 2565 การนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation)ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4
1. นายอุกกฤศฏ์ เดวกาตาร์
Yr.10A
2. นายจุลภัทร ตันติไชยบริบูรณ์
Yr.10A
3. นางสาวนภัส วุฒิวิวัฒน์ชัย
Yr.10A
4. นางสาวภิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
Yr.10A


   การนำเสนอผลงานภาพวาด (Drawing) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ด.ญ.ฐิตารีย์ สารแขวีระกุล
Yr.8B


   นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2565 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ดังนี้
- นางสาวภิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
Yr.10A
   ได้รับรางวัล ชนะเลิศ พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา
- นายจุลภัทร ตันติไชยบริบูรณ์
Yr.10A
   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา
- นายอุกกฤศฏ์ เดวกาดาร์
Yr.10A
   ได้รับรางวัล ขวัญใจมหาชน พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา

       โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและขวัญใจมหาชน จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมด้านสันติภาพ ณ ประเทศเยอรมนี