ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

เยาวชนดีเด่นและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดี และภาคภูมิใจกับ

นักเรียน 8 คนของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

ได้รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่น และเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

เยาวชนดีเด่น ได้แก่
1. ด.ญ.ไอริณรักษ์ ลิ้มพิริยะภาณิน Year 5A
2. ด.ญ.รัศมิทา เทิดทูลทวีเดช Year 7C
3. ด.ญ.ต้นรัก แซ่เฮ้ง Year 8D
4. ด.ช.เมธาวินน์ ธรรมสุจริตกุล Year 8D
5. น.ส.กิริณี วรรณวาทกุล Year 11A
6. นายพิชญภัทร วารีวนิช Year 12A

เยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ได้แก่
1. ด.ช.วิชญ์พล ภัทรสาทร Year 7A
2. ด.ช.กวิน เนหะมีย์ Year 7B