ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


ขอแสดงความยินดีกับ

นักเรียนสารสาสน์เอกตรา 14 คน

ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567

      ประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยนักเรียนได้เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้
      - ด.ญ.ณปภัช กิตติสาร Y.5A
   - ด.ช.รัชตปัญญ์ ธนบดีธรรมจารี Y.6A
   - ด.ช.ธนากร กล่อมบรรจง Y.6E
   - ด.ช.ธนวิชย์ บุญมาลีตระกูล Y.6E
   - ด.ญ.เบญญาภา ธรรมารักษ์ Y.7C
   - ด.ช.ณธรรศ กิตติสาร Y.9C
   - ด.ช.ต้นคิด แซ่เฮ้ง Y.9C
   - น.ส.ฌานิสา ชลไมตรี Y.9C
   - น.ส.ต้นรัก แซ่เฮ้ง Y.10A
   - นายเมธาวินน์ ธรรมสุจริตกุล Y.10A
   - น.ส.ภิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ Y.11A
   - นายจุลภัทร ตันติไชยบริบูรณ์ Y.11A
   - นายจิตบุญ อรุณเวชกุล Y.11B
   - น.ส.จิรภิญญา จิระเดชดำรง Y.12A