ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์"

ขอแสดงความยินดีกับ

น.ส.ต้นรัก แซ่เฮ้ง Y.11A

ที่ได้รับรางวัล

      จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ราชบุรีเกมส์" ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2567
นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
        - รางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม (สมัยที่ 2 ติดต่อกัน ครั้งที่ 38-39)
        - รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง (สมัยที่ 3 ติดต่อกัน ครั้งที่ 37-39)
        - รางวัลชนะเลิศ เยาวชนหญิงเดี่ยว WS19 (สมัยที่ 2 ติดต่อกัน ครั้งที่ 38-39)
        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เยาวชนหญิงคู่ WD19