ผลงานด้านดนตรี

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ACT Music Festival 2018

ขอแสดงความยินดีกับ

วงดนตรีของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลชมเชย

    จากการแข่งขัน ACT Music Festival 2018 ประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


รางวัลชนะเลิศ วง Ektra Clarinet Quartet (Clarinet)   ได้แก่
เด็กชายกัณณ์ วังวิจิตร Yr. 9A
นายศุภเศรษฐ์ ชัยนภาเวทย์ Yr. 10E
นายปัณณธร วิศวธน Yr. 11A
นางสาวชญานิศ เชษฐพรเพชร Yr. 11B

รางวัลชมเชย วง Ektra Sax Quartet (Saxophone)   ได้แก่
เด็กชายสุเมธ โชตนา Yr. 8C
เด็กชายรณกฤต นิธิทองกุล Yr. 9E
นายณัฐภัทร ค้ำคูณ Yr. 11C
นายณัฐนนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ Yr. 12E

รางวัลชมเชย วง Ektra Flute Quartet (Flute)   ได้แก่
เด็กหญิงรัฐนันท์ จิตศรีสุนันท์ Yr. 7D
เด็กชายเจมส์ ชัชพล ลีลายุวัฒน์ Yr. 8D
นายกฤษฎิ์ วังวิจิตร Yr. 10A
นายภวัต เพ็งหิรัญ Yr. 11E

ปีการศึกษา : 2551
Category : ผลงานด้านดนตรี