ผลงานด้านดนตรี

Contact Us: admin@ektra.ac.th

The 4th Grand Prix Pattaya International Choir Festival 2011


คณะนักร้องประสานเสียงมัธยม โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา     ได้เข้าร่วมการแข่งขันประสานเสียงในงาน "Grand Prix Pattaya International Choir Festival ครั้งที่ 4" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จัดโดย Fasta Musicale สาธารณรัฐเชค

ซึ่งจะจัดให้มีการแข่งขันขึ้นเป็นประจำในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในยุโรปอีกด้วย การนี้ มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 15 ทีม จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเกาะกวมแห่งสหรัฐอเมริกา

คณะนักร้องประสานเสียงมัธยม โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันในระดับ Youth Choir (อายุไม่เกิน 19 ปี)

สำหรับทีมที่ได้รับเหรียญเงินมี 2 ทีม ได้แก่ ทีม Spy Voice จากประเทศอินโดนีเซีย และทีม Rural High School Glee Club, University of the Philippines จากประเทศฟิลิปปินส์

และไม่มีทีมใดได้รับเหรียญทอง ตามเกณฑ์การตัดสินที่คณะกรรมการกำหนด คณะนักร้องประสานเสียงมัธยม โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา มีสมาชิก 24 คน ได้รับการฝึกซ้อมโดย Mr.Giovanni Sornito, Ms.Naomi Bernales และ Ms.Joy Inion และได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนให้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

ปีการศึกษา : 2554
Category : ผลงานด้านดนตรี