ผลงานด้านดนตรี

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Valaya Alongkorn Music Competition 2018

ขอแสดงความยินดีกับ

วงดนตรีของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

    จากการแข่งขันดนตรี ประเภทสตริงสากล ในรายการ Valaya Alongkorn Music Competition 2018 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

    รายชื่อนักเรียนประจำวง ได้แก่
1. ด.ญ.ญานินท์ พรหมชาติ Yr.9A : Vocal
2. ด.ช.ธิติพงศ์ เสถียรสัมฤทธิ์ Yr.9A : Drum set
3. นายศิรา สิทธิจารธรรม Yr.10C : Piano
4. นายพงศกร สถิรเมธากร Yr.11C : Guitar
5. นายธีรัตม์ เกียรติถาวรชัย Yr.11C : Bass
6. นายปัณณ์ ปริญญานุสรณ์ Yr.11F : Saxophone
7. นายภัควัฒน์ ธีรนันทเวช Yr.12C : Guitar

ปีการศึกษา : 2561
Category : ผลงานด้านดนตรี