ผลงานด้านดนตรี

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Thailand International Wind Ensemble 2012

ขอแสดงความยินดีกับ

Sarasas Ektra Wind Ensemble
ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเงินรางวัล 100,000 บาท

    ได้รับ จากการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 (Thailand International Wind Ensemble 2012) Class B : Wind Ensemble (วงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ของสถานศึกษา) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท ณ วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

ปีการศึกษา : 2555
Category : ผลงานด้านดนตรี