ผลงานนักเรียน

Contact Us: admin@ektra.ac.th

BSRU Music Competition 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

นักเรียนวง Ektra Symphonic Band
      
ได้รับรางวัลจากรายการ BSRU Music Competition 2024 : Solo & Ensemble and Chorus
   ซึ่งเป็นการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีตะวันตก วงดนตรี และ วงขับร้องประสานเสียง ระดับชาติ ประจำปี 2567 จัดขึ้น ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลับราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567
โดยนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
   
ประเภทรวมวงคอนเสิร์ตเพอร์คัชชัน ระดับ Senior Division
       - วง Ektra Percussion Ensemble ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง
   
ประเภทรวมวงเครื่องลม ระดับ Senior Division
       - วง Ektra Brass Ensemble ได้รับรางวัลความสามารถ ระดับเหรียญทอง
วง Ektra Wind Octet ได้รับรางวัลความสามารถ ระดับเหรียญทอง
   
ประเภทเดี่ยวดนตรีคลาสิก Junior Division
       - ด.ช.กันต์พงษ์ โกวิทวณิชกานนท์ Y.9C ได้รับรางวัลความสามารถ ระดับเหรียญเงิน

Senior Division Concert Percussion Ensemble Category
Senior Division Wind Ensemble Category

Junior Division Classical Music Solo Category