ข่าวประชาสัมพันธ์

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ข่าวสารต่างๆ : ข่าวประชาสัมพันธ์ | จดหมายข่าว GAC | Ektra Newsflash | Ektra Closer

   ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( ธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567 )
        โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567 ดังนี้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม PDF File       
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567 )
        โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมกราคม 2567 ดังนี้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม PDF File       
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( ประถม - มัธยม )
     ประถมศึกษาปีที่ 1-3  (Yr.1-3)   
     ประถมศึกษาปีที่ 4-6  (Yr.4-6)    
     มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  (Yr.7-9)    
     มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  (Yr.10-12)    
Open Morning 2023 @Sarasas Ektra School
        โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล เปิดบ้านยามเช้า ต้อนรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566 และปีการศึกษา 2567...

รายละเอียดเพิ่มเติม PDF File  

Say Hello to Primary @Sarasas Ektra School
        โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกประถม เปิดบ้านยามเช้า ต้อนรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566 และปีการศึกษา 2567...

รายละเอียดเพิ่มเติม PDF File       

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2566
        โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2566 ดังนี้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม PDF File       

ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)
     ประถมศึกษาปีที่ 1-3  (Yr.1-3)   
     ประถมศึกษาปีที่ 4-6  (Yr.4-6)    
     มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  (Yr.7-9)    
     มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  (Yr.10-12)    
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนรายปี) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566... รายละเอียดเพิ่มเติม PDF File       

          แผนผังจราจร (เส้นทางเดินรถและเวลาเปิดปิดประตูแต่ละจุด) PDF File