Ektra Closer

Contact Us: admin@ektra.ac.th

   ปีการศึกษา 2564

Ektra Closer ฉบับที่ 20
        เมื่อพูดถึงการรังแกกัน เชื่อว่า ณ เวลานี้ หลายคนคงพอทราบว่า การรังแกกันคืออะไร บ่อยครั้งที่เมื่อคุณครูสอบถามสาเหตุของพฤติกรรมที่ไม่น่ารักที่นักเรียนแสดงออกมา พบว่า นักเรียนไม่ได้มีเจตนาทำร้ายเพื่อน...

ปีการศึกษา 2/2562 : Download:  PDF   
Ektra Closer ฉบับที่ 19
        “Summer Camp 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้นำการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นด้านภาษา และกิจกรรมส่งเสริมพหุปัญญา (Multiple Intelligences: M.I.) ซึ่งจัดอยู่ในหลักสูตร...

ปีการศึกษา 1/2562: Download:  PDF   
Ektra Closer ฉบับที่ 18
        "คำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกัน พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นเลย" ยากอบ 3:10 พระคำสอนของนักบุญยากอบที่มาสเซอร์ยกขึ้นมานี้ เป็นคำสอนที่แสดงให้เห็นว่า...

ปีการศึกษา 2/2561: Download:  PDF   
Ektra Closer ฉบับที่ 17
        กิจกรรมยามเช้าเป็นกิจกรรมที่คุณครูไทยและต่างชาติได้จัด ให้กับนักเรียนทุกแผนก ในช่วงก่อนและหลังเข้าแถวเคารพธงชาติทุก วันจันทร์ถึงศุกร์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานและได้ ออกกำลังกาย...

ปีการศึกษา 1/2561: Download:  PDF   
Ektra Closer ฉบับที่ 16
        "ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด...

ปีการศึกษา 2560: Download:  PDF   
Ektra Closer ฉบับที่ 15
        "อันที่จริงเธอก็ชื่อ ภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน" เมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่า อยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชน...

ปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 15: Download:  PDF   
Ektra Closer ฉบับที่ 14
        "ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญ จะต้องมีอยู่ในจิตใจเสมอ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ หรือ จะมีใครรู้เห็นความซื่อสัตย์ที่ได้กระทำไปนั้นหรือไม่ก็ตาม" : ผู้อำนวยการ พิสุทธิ์ ยงค์กมล

ปีการศึกษา 2558 ฉบับที่ 14: Download:  PDF   
Ektra Closer ฉบับที่ 13
        "เราควรสร้างค่านิยมเรื่องการเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วย เพราะเป็นสิ่งสําคัญมากในการอยู่ร่วมกันในสังคม" : ผู้อำนวยการ พิสุทธิ์ ยงค์กมล

ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 13: Download:  PDF   
Ektra Closer ฉบับที่ 12
        ประเทศไทยจัดเป็นประเทศอันดับ 2 ของกลุ่มประเทศที่พบปัญหา การรังแกในโรงเรียนประถมปลายจนถึงมัธยมต้นรองจากประเทศญี่ปุ่น การรังแกกัน ไม่เพียงแต่การทำร้ายร่างกายเช่น เตะ ต่อย ตบ ตี ข่มขู่ กีดกัน ตั้งแก๊งรีดไถ...

ปีการศึกษา 2556 ฉบับที่ 12: Download:  PDF