Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและวิชาที่ลงทะเบียนเรียนพิเศษเย็น : ประจำเดือนสิงหาคม
  📣 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเรียนพิเศษ
          ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และวิชาที่เรียนพิเศษตอนเย็น ที่ได้ทำการลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทั้งรอบโควต้า และรอบทั่วไปได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน สำหรับกรณีดังต่อไปนี้
          1. ลงทะเบียนสำเร็จ และโอนเงินแล้วภายในวันเวลาที่กำหนด แต่ไม่พบรายชื่อนักเรียน (อาจเป็นไปได้ว่า ท่านลืมแนบหลักฐานการชำระเงิน) โปรดติดต่อที่แผนกธุรการภายในวันที่ 1 ส.ค. เวลา 16.00 น. หากเกินกำหนด ทางโรงเรียนจำเป็นต้องตัดจำนวนนักเรียนตามยอดที่ส่งหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ไม่สามารถรักษาสิทธิ์การจองให้ท่านได้
          2. ต้องการเข้าชื่อรอ (Waiting list) รายวิชาที่ต้องการ กรุณาติดต่อแผนกธุรการ ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 6.30 -17.00 น) หรือโทร: 0-2213-0117, 0-2212-0157 และ 0-2212-9930-1

  NC       KG.1       KG.2       KG.3       Yr.1       Yr.2       Yr.3
  Yr.4       Yr.5       Yr.6       Yr.7       Yr.8       Yr.9      
 •    การสมัครเรียนเสริมพิเศษเย็น เดือน สิงหาคม 2563 : รอบทั่วไป
  📥 เปิดรับสมัคร 2 รอบ ผ่านระบบออนไลน์ www.ektra.ac.th **เฉพาะระดับชั้น NC. - Y.9

  🔐 รอบโควต้า: สำหรับนักเรียนเก่าที่เคยเรียนเดือน ก.พ. 63
  และชำระค่าเรียนพิเศษครบถ้วนแล้วภายในวันที่ 3 มี.ค. 63 ♦️**ที่ต้องการลงเรียนคอร์สเดิม♦️
  🌐 ลงทะเบียนออนไลน์: 17 - 20 กรกฎาคม 2563

  รอบทั่วไป: สำหรับนักเรียนใหม่ ปี 2563 และนักเรียนเก่าทุกคน
  🌐 ลงทะเบียนออนไลน์: 24 - 27 กรกฎาคม 2563

     
  รายละเอียดการสมัคร
  เรียนเสริมพิเศษเย็น
    คู่มือการสมัคร
  เรียนเสริมพิเศษเย็น (.pdf)
    คู่มือการสมัคร
  เรียนเสริมพิเศษเย็น (clip)
 •    ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและวิชาที่ลงทะเบียนเรียนพิเศษเย็น : รอบโควต้า
        ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และวิชาที่ลงทะเบียนเรียนพิเศษเย็นที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 17.00น. ได้จากตารางด้านล่างนี้ หากผู้ปกครองทำการลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อนักเรียน กรุณาติดต่อแผนกธุรการ ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 6.30 -17.00 น) หรือโทร: 0-2213-0117, 0-2212-0157 และ 0-2212-9930-1

         
  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและวิชาที่ลงทะเบียนเรียนพิเศษเย็น


  ประกาศ!!!     ผู้ปกครองท่านใดที่โอนเงินในวันที่ 20/7/2020 เวลา 15.12 น.
  จากบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำนวนเงิน 1,200 บาท แล้วไม่ได้แนบหลักฐานการชำระเงิน

  กรุณาติดต่อแผนกธุรการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและออกใบเสร็จรับเงิน
  ภายในวันที่ 22 ก.ค. เวลา 17.00 น. หากเกินกำหนด
  ทางโรงเรียนจำเป็นต้องตัดจำนวนนักเรียนตามยอดที่ส่งหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  ไม่สามารถรักษาสิทธิการจองให้ท่านได้


 •    EKTRA Newsflash: ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
        ขอต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคน เข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจ ส่งบุตรหลานเข้าศึกษา ที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา บุคลากรของโรงเรียนทุกฝ่ายจะดูแลนักเรียนทุกคนด้วยความรักและเอาใจใส่ โดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนเกิดความอบอุ่นเสมือนโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สอง รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    แนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
  📖   แนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

   
  กำหนดการเปิดเทอม   บทบาทของนักเรียนและผู้ปกครอง
   
   
  มาตรการของฝ่ายต่างๆ   อาคารเรียนและจุดรับส่ง
 •    รายละเอียดและขั้นตอนการจำหน่ายเครื่องแบบ 👔 /กระเป๋านักเรียน 💼
  รายละเอียดและขั้นตอนการจำหน่ายเครื่องแบบ /กระเป๋านักเรียน
  🗓 ระหว่างวันที่ 8 - 19 มิถุนายน 2563 ⏰ เวลา 8.30 - 16.00 น.

     
  รายละเอียดการจำหน่าย
  เครื่องแบบ/กระเป๋านักเรียน
    เครื่องแบบนักเรียน   รายละเอียด
  เครื่องแบบนักเรียน
   
     
  วิธีวัดไซส์   จำนวนวันเรียนพละ
  ต่อสัปดาห์
    คู่มือการจองคิว
  ซื้อชุดนักเรียนรอบวันเสาร์
 •    📣 การรับหนังสือเรียนและผลการเรียน 📚 (ที่โรงเรียน) 🏫
  🗓 ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2563 เวลา 8.30 - 16.00 น.
  😷 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกๆท่านที่เข้ามาในโรงเรียน โรงเรียนได้วางมาตรการและขั้นตอนการรับ ดังนี้

  ขั้นตอนการรับหนังสือเรียนและผลการเรียน
   
 •    แนวปฏิบัติและกำหนดการต่างๆช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563
              ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้โรงเรียนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และผู้ปกครองสามารถดำเนินการในเรื่องต่างๆ ทางโรงเรียนมีแนวปฏิบัติและกำหนดการ ดังนี้

  แนวปฏิบัติและกำหนดการ คู่มือการเรียนออนไลน์
   
  คลิปขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ คู่มือขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Ektra Kids in the Community

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"