ร่วมงานกับเรา

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ตำแหน่งว่าง ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.

Download ใบสมัครและแบบสอบถาม     ใบสมัครงานโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา และ แบบสอบถามผู้สมัครงาน    หรือ      กรอกใบสมัครออนไลน์

ฝ่ายบุคคล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม): 336/7 ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
กรุณากรอกใบสมัครล่วงหน้า ส่งใบสมัครและประวัติย่อ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน มาที่ hrses@ektra.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2212-9930-1 ต่อ 125 หรือ โทร. 080-2983652

   ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาการไทย

ระดับมัธยมศึกษา
 • 1. ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป, เคมี,ฟิสิกส์-อิเล็กทรอนิกส์) 1 ตำแหน่ง
 • 2. ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ สอน Reading, Writing (ผลสอบ TOEIC 750+ หรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 1 ตำแหน่ง
 • 3. ครูประจำวิชาภาษาจีน ระดับมัธยมต้น - เน้นกิจกรรม (มีผลสอบ HSK-4) 1 ตำแหน่ง
 • 4. ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และ IT Support 1 ตำแหน่ง
 • 5. ครูประจำวิชาแนะแนว สามารถแนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง
 • 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัดและประเมินผลการศึกษา 1 ตำแหน่ง


ระดับประถมศึกษา
 • 1. ครูพยาบาล   (พยาบาลวิชาชีพ) 1 ตำแหน่ง
 • 2. ครูภาษาอังกฤษ Grammar   (ผลสอบ TOEIC 750+ หรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :
         วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
         ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ หากมีผลสอบ TOEIC 750+ หรือเทียบเท่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
         หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ควรมีประสบการณ์ทำงานหรือฝึกงาน และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขณะศึกษาอยู่และมีผลงานมานำเสนอ
         หากมีใบประกอบวิชาชีพและ/ หรือ มีประสบการณ์ตรงตามสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม
         มีความยืดหยุ่น และพร้อมปรับตัวเข้ากับระบบของโรงเรียน
         มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย

   ตำแหน่ง ครูผู้สอนต่างชาติ

Work place : Sarasas Ektra School
Location : Soi 20 Sathupradit Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
Rate: to be discussed

   Sarasas Ektra School (the first bilingual school in Thailand) is currently seeking teachers to start in July 2023.

POSITIONS :
   We are looking for energetic, professional and flexible teacher to teach :

 • 1. Secondary Science teacher (Native or Non-native speaker) for Year 10 – Year 12 Science.
 • 2. Primary Homeroom teacher (Native speaker)

You will be joining a wonderful team, where you would be able to develop yourself professionally as a teacher. Applicants should have a genuine love for teaching children/teenager. More details on request.

Requirements

   Qualifications :
         Native English speaker / Non Native English speaker.
         Native Chinese speaker for Chinese language subject.
         Male or Female with a Bachelor Degree, Master’s degree, Postgraduate or compatible fields
         Good command of English speaking/writing with computer skills

   To apply contact : hrses@ektra.ac.th with the following :
         Resume with current reference
         Recent photo
         Scan of your passport (photo page and the latest visa stamp)
         Scan copy of your Diploma and Official Transcript
         Other certificates

   Welfare and Benefits
         Monthly accommodation allowance (after passing probation)
         Non-Immigrant B visa processing
         Work Permit
         Holiday pay
         Medical insurance (after passing probation)

   Please NOTE:
         Applicants may be requested to provide additional certification and legalization process in order to obtain a non-B visa and Work permit for employment in Thailand.
         Applicants from Non-native speaking countries must have a TOEIC certification (higher than 650 scores)

   ตำแหน่ง ครูพิเศษ/สนับสนุน

 • ช่างซ่อมงานด้าน IT Support / อิเล็กทรอนิคส์ / ช่างเทคนิคกล้องวงจรปิด (ชาย : สามารถมาปฏิบัติงาน วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้)
 • ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ (ชาย : สามารถมาปฏิบัติงาน วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้)
 • พนักงานขับรถ (ชาย : ขับรถประจำให้ผู้บริหาร และรับส่งครู-นักเรียนไปปฏิบัติ ภารกิจระหว่างวัน)
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานต่างๆ ซึ่งเป็นผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว อายุ 18 ปีขึ้นไป พร้อมเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที พิจารณาตำแหน่งตามความสามารถของแต่ละบุคคล เช่น งานเอกสาร, งานห้องเครื่องเขียน, งานห้องสมุด, และงานช่างทั่วไป-รปภ.-ผู้ครัว- คนสวน เป็นต้น