บริการด้านคำร้องต่างๆ

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ติดต่อเรา :   บริการด้านคำร้องต่างๆ | สมัครเรียน | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อสอบถาม

   ขอเอกสารทางการศึกษา

ขั้นตอนการยื่นขอเอกสารออนไลน์ (Transcript / ใบรับรองความเป็นนักเรียน / ใบรับรองเพื่อทำ visa / สำเนาสมุดพก)

     1. ค้นหาชื่อนักเรียน โดยการกรอกเลขประจำตัวนักเรียน หรือพิมพ์ชื่อนักเรียน จากนั้น กดปุ่ม ค้นหา
     2. คลิกที่ icon เพื่อแจ้งรายการและจำนวนที่ต้องการขอเอกสาร
     3. ยืนยันการขอเอกสร
     4. ตรวจเช็คสถานะการขอเอกสารออนไลน์ว่าสำเร็จหรือไม่ (ดำเนินการตามข้อ 1)
หากระบบแจ้งว่า "ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว" สามารถติดต่อรับเอกสารได้ที่ห้องธุรการ(แผนกที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่)
     5. ในวันมารับเอกสาร กรุณานำ รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว มาตามจำนวนเอกสารที่ขอไว้ โดยรูปถ่ายจะต้อง มีลักษณะดังต่อไปนี้
             นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
             นักเรียนชาย ไว้ทรงผมแบบรองทรงสูง , นักเรียนหญิง ให้ถักเปีย เปิดหูเปิดหน้าผากให้เรียบร้อย ผูกโบว์สีตามระดับชั้นปัจจุบัน เปียผมไว้ข้างหลัง หากผมสั้นให้ทำผมเปิดหน้าผาก (ติดกิ๊บดำ) เก็บผมหลังใบหูให้เรียบร้อย ไม่สวมแว่นตาและไม่ใส่เครื่องประดับใด ๆ
             รูปถ่ายต้องมองเห็นโลโก้โรงเรียนที่เสื้ออย่างชัดเจน
             รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และเป็นภาพที่ไม่ได้ถ่ายด้วยกล้องโพลารอยด์

ตัวอย่างรูปถ่ายนักเรียน

  
ระดับเตรียมอนุบาล
  
ระดับอนุบาล
  
ระดับประถมต้น
  
ระดับประถมปลาย
  
ระดับมัธยมต้น
  
ระดับมัธยมปลาย

   ใบคำร้องต่างๆ

  ขั้นตอนการยื่น "ใบคำร้องทั่วไป"
* เฉพาะการดำเนินการเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากการขอเอกสารทางการศึกษา *

วิธีที่ 1 สำหรับท่านที่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้องทั่วไป แล้วพิมพ์เอกสาร
        กรอกข้อมูลลงในเอกสารให้ครบถ้วน ระบุเรื่องที่ต้องการ ลงในข้อ ยื่นคำร้องเรื่องอื่นๆ ให้ชัดเจน
        สแกนเอกสาร หรือถ่ายรูป ส่งกลับมาที่ email : admin@ektra.ac.th
 

วิธีที่ 2 สำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้องทั่วไป เป็นไฟล์ PDF หรือ แคปหน้าจอ
        ใช้โปรแกรมการเขียนอักษรในโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ กรอกข้อความ พิมพ์ลงไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
        ตรงช่อง ลงชื่อ กรุณาเลือกรูปแบบลายเส้นเพื่อเซ็นต์ชื่อของท่าน
        บันทึกไฟล์ แล้วส่งกลับมาที่ email : admin@ektra.ac.th

ใบคำร้องทั่วไป


Download
  ขั้นตอนการยื่น "ใบคำร้องลาออก"

วิธีที่ 1 สำหรับท่านที่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้องทั่วไป แล้วพิมพ์เอกสาร
        กรอกข้อมูลลงในเอกสารให้ครบถ้วน ระบุเรื่องที่ต้องการ ลงในข้อ ยื่นคำร้องเรื่องอื่นๆ ให้ชัดเจน
        สแกนเอกสาร หรือถ่ายรูป ส่งกลับมาที่ email : admin@ektra.ac.th
 

วิธีที่ 2 สำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้องทั่วไป เป็นไฟล์ PDF หรือ แคปหน้าจอ
        ใช้โปรแกรมการเขียนอักษรในโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ กรอกข้อความ พิมพ์ลงไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
        ตรงช่อง ลงชื่อ กรุณาเลือกรูปแบบลายเส้นเพื่อเซ็นต์ชื่อของท่าน
        บันทึกไฟล์ แล้วส่งกลับมาที่ email : admin@ektra.ac.th

ใบคำร้องขอลาออก


Download
  ขั้นตอนการยื่น "ใบคำร้องค่าธรรมเนียม"

วิธีที่ 1 สำหรับท่านที่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้องทั่วไป แล้วพิมพ์เอกสาร
        กรอกข้อมูลลงในเอกสารให้ครบถ้วน ระบุเรื่องที่ต้องการ ลงในข้อ ยื่นคำร้องเรื่องอื่นๆ ให้ชัดเจน
        สแกนเอกสาร หรือถ่ายรูป ส่งกลับมาที่ email : tuitionfee@ektra.ac.th
 

วิธีที่ 2 สำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้องทั่วไป เป็นไฟล์ PDF หรือ แคปหน้าจอ
        ใช้โปรแกรมการเขียนอักษรในโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ กรอกข้อความ พิมพ์ลงไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
        ตรงช่อง ลงชื่อ กรุณาเลือกรูปแบบลายเส้นเพื่อเซ็นต์ชื่อของท่าน
        บันทึกไฟล์ แล้วส่งกลับมาที่ email : tuitionfee@ektra.ac.th

ใบคำร้องค่าธรรมเนียม


Download

   ประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน

  ขั้นตอนการยื่นขอ "ประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน"

        อ่านรายละเอียดประกันภัย
        ดาวน์โหลดเอกสาร สินไหมประกันภัย
        กรอกข้อมูลลงในเอกสารให้ครบถ้วน ชัดเจน
        ส่งเอกสารที่แผนกธุรการของโรงเรียนแผนกใดก็ได้

รายละเอียดประกันภัย


Download

ค่าสินไหมชดเชย


Download