บริการด้านคำร้องต่างๆ

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ติดต่อเรา :   บริการด้านคำร้องต่างๆ | สมัครเรียน | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อสอบถาม

   ขอเอกสารทางการศึกษา

     การยื่นขอเอกสารและการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทางออนไลน์ งดให้บริการชั่วคราว กรุณา Download แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป เพื่อกรอกความประสงค์ จากนั้นส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่แผนกธุรการ หรือ ส่ง อีเมล admin@ektra.ac.th

    ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   แจ้งแก้ไขข้อมูลออนไลน์

     การยื่นขอเอกสารและการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลทางออนไลน์ งดให้บริการชั่วคราว กรุณา Download แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป เพื่อกรอกความประสงค์ จากนั้นส่งเอกสารดังกล่าวได้ที่แผนกธุรการ หรือ ส่ง อีเมล admin@ektra.ac.th

    ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   ใบคำร้องต่างๆ

  ขั้นตอนการยื่น "ใบคำร้องทั่วไป"

วิธีที่ 1 สำหรับท่านที่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้องทั่วไป แล้วพิมพ์เอกสาร
        กรอกข้อมูลลงในเอกสารให้ครบถ้วน ระบุเรื่องที่ต้องการ ลงในข้อ ยื่นคำร้องเรื่องอื่นๆ ให้ชัดเจน
        สแกนเอกสาร หรือถ่ายรูป ส่งกลับมาที่ email : admin@ektra.ac.th
 

วิธีที่ 2 สำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้องทั่วไป เป็นไฟล์ PDF หรือ แคปหน้าจอ
        ใช้โปรแกรมการเขียนอักษรในโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ กรอกข้อความ พิมพ์ลงไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
        ตรงช่อง ลงชื่อ กรุณาเลือกรูปแบบลายเส้นเพื่อเซ็นต์ชื่อของท่าน
        บันทึกไฟล์ แล้วส่งกลับมาที่ email : admin@ektra.ac.th

ใบคำร้องทั่วไป


Download
  ขั้นตอนการยื่น "ใบคำร้องลาออก"

วิธีที่ 1 สำหรับท่านที่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้อง แล้วพิมพ์เอกสาร
        กรอกข้อมูลลงในเอกสารให้ครบถ้วน ระบุเรื่องที่ต้องการ ลงในข้อ ยื่นคำร้องเรื่องอื่นๆ ให้ชัดเจน
        สแกนเอกสาร หรือถ่ายรูป ส่งกลับมาที่ email : admin@ektra.ac.th
 

วิธีที่ 2 สำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้อง เป็นไฟล์ PDF หรือ แคปหน้าจอ
        ใช้โปรแกรมการเขียนอักษรในโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ กรอกข้อความ พิมพ์ลงไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
        ตรงช่อง ลงชื่อ กรุณาเลือกรูปแบบลายเส้นเพื่อเซ็นต์ชื่อของท่าน
        บันทึกไฟล์ แล้วส่งกลับมาที่ email : admin@ektra.ac.th

ใบคำร้องขอลาออก


Download
  ขั้นตอนการยื่น "ใบคำร้องค่าธรรมเนียม"

วิธีที่ 1 สำหรับท่านที่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้อง แล้วพิมพ์เอกสาร
        กรอกข้อมูลลงในเอกสารให้ครบถ้วน ระบุเรื่องที่ต้องการ ลงในข้อ ยื่นคำร้องเรื่องอื่นๆ ให้ชัดเจน
        สแกนเอกสาร หรือถ่ายรูป ส่งกลับมาที่ email : tuitionfee@ektra.ac.th
 

วิธีที่ 2 สำหรับท่านที่ไม่มีเครื่องพิมพ์เอกสาร
        ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้อง เป็นไฟล์ PDF หรือ แคปหน้าจอ
        ใช้โปรแกรมการเขียนอักษรในโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ กรอกข้อความ พิมพ์ลงไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
        ตรงช่อง ลงชื่อ กรุณาเลือกรูปแบบลายเส้นเพื่อเซ็นต์ชื่อของท่าน
        บันทึกไฟล์ แล้วส่งกลับมาที่ email : tuitionfee@ektra.ac.th

ใบคำร้องค่าธรรมเนียม


Download

   ประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน

  ขั้นตอนการยื่นขอ "ประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน"

        อ่านรายละเอียดประกันภัย
        ดาวน์โหลดเอกสาร สินไหมประกันภัย
        กรอกข้อมูลลงในเอกสารให้ครบถ้วน ชัดเจน
        ส่งเอกสารที่แผนกธุรการของโรงเรียนแผนกใดก็ได้

รายละเอียดประกันภัย


Download

ค่าสินไหมชดเชย


Download