ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Contact Us: admin@ektra.ac.th

ความภาคภูมิใจ : ผลงานนักเรียน | ผลงานด้านดนตรี | เรื่องเล่าศิษย์เก่า | ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย | Ektra Showcase

ปีการศึกษา 2565
สารสาสน์เอกตรารุ่น 24

ปีการศึกษา 2564
สารสาสน์เอกตรารุ่น 23

ปีการศึกษา 2563
สารสาสน์เอกตรารุ่น 22

ปีการศึกษา 2562
สารสาสน์เอกตรารุ่น 21

ปีการศึกษา 2561
สารสาสน์เอกตรารุ่น 20

ปีการศึกษา 2560
สารสาสน์เอกตรารุ่น 19

ปีการศึกษา 2559
สารสาสน์เอกตรารุ่น 18

ปีการศึกษา 2558
สารสาสน์เอกตรารุ่น 17

ปีการศึกษา 2557
สารสาสน์เอกตรารุ่น 16

ปีการศึกษา 2556
สารสาสน์เอกตรารุ่น 15

ปีการศึกษา 2555
สารสาสน์เอกตรารุ่น 14

ปีการศึกษา 2554
สารสาสน์เอกตรารุ่น 13

ปีการศึกษา 2553
สารสาสน์เอกตรารุ่น 12

ปีการศึกษา 2552
สารสาสน์เอกตรารุ่น 11